Podporujeme


„Bezpečně na silnici“

  • Sponzorujeme osvětové výchovné projekty české sekce Mezinárodní policejní asociace (IPA www.ipacz.cz) ve formě vydávání omalovánek pro děti
  • Omalovánky pomáhají našim nejmenším, aby se nenásilně – formou hry – seznámili s nebezpečím, které jim hrozí v souvislosti s dopravou
  • Děti dostávají omalovánky zdarma

Vážení,

dovolujeme si vás oslovit v souvislosti s osvětově výchovným projektem české sekce Mezinárodní policejní asociace (IPA), kterým je vydání omalovánek„Bezpečně na silnici. Realizaci projektu jsme převzali jakožto partnerské vydavatelství IPA.

Mezinárodní policejní asociace opět reaguje na narůstající počet tragických nehod, při kterých hraje velkou roli nepozornost dětí či jejich neznalost základních pravidel silničního provozu.  Děti se nejsnáze učí formou hry. IPA pro ně tedy vytvořila zábavné omalovánky, při jejichž vybarvování se děti nenásilnou formou učí, jak se správně chovat na ulici při cestě do školy nebo za kamarády, jaká pravidla je nutné dodržovat při jízdě na kole apod. Omalovánky jsou koncipovány jako příběh jedné rodiny se třemi dětmi různého věku a u každého obrázku je i krátký text. S nejmenšími dětmi by tedy při práci s omalovánkami měli pracovat rodiče, prarodiče či starší sourozenci a víme, že omalovánky jsou vítaným pomocníkem pro paní učitelky ve školách a školkách. Součástí omalovánek je i předmluva prezidenta Mezinárodní policejní asociace.

Tato osvětová akce probíhá stále nejen v České republice, nýbrž i v dalších zemích v rámci i mimo Evropskou unii. Jednotlivá vydání jsou připravována vždy pro konkrétní regiona nové generace dětí.

Obracíme se na Vás proto s dotazem a zároveň s prosbou, zda byste byli ochotni tuto prospěšnou preventivní akci pro děti ve vašem kraji finančně podpořit.

Omalovánky od nás dostávají nejen podporující firmy, ale i my je rozesíláme do vybraných  veřejných institucí – do knihoven, dětských domovů, škol apod. Dostanou se tak do ruky nejen dětem, nýbrž i dospělým.

Při každém vydání také zasíláme dopis starostům jednotlivých obcí v daném regionu, v němž je informujeme, že tato akce probíhá a že se řada místních renomovaných firem rozhodla projekt podpořit.

Prosíme vás proto o podporu akce. I kdyby se podařilo zachránit třeba jen jediný dětský život, akce splnila svůj účel.  A  tomu můžete napomoci i vy.

Děkujeme za čas, který jste nám věnovali.

S pozdravem

IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00  Praha 3


Ukázky z omalovánek:

  1. Školáci nejen na prázdninách
  2. Bezpečně na silnici
  3. Omalovánky první pomoci

 

 

Comments are closed.